Xoil

전체메뉴열기

Sản phẩm

Dầu Động Cơ Xăng

X-OIL ENERGY FE

X-OIL ENERGY FE 5W-20

Dung tích: 4L 20L 200L

X-OIL ENERGY FE 5W-30 Được chế tạo từ dầu gốc Công nghệ tổng hợp, hệ thống phụ gia hiệu suất cao và chất điều chỉ số độ nhớt hàng đầu, đáp ứng yêu cầu của loại dầu động cơ tiên tiến hiện tại của API SN PLUS và ILSAC GF-5, nó được tối ưu hóa để cung cấp khả năng bảo vệ động cơ vượt trội.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
 • API SN/CF
 • SAE 5W-20
 • ILSAC GF-5
X-OIL ENERGY FE 0W-30

Dung tích: 4L 20L 200L

X-OIL ENERGY FE 0W-30 là dầu nhớt tổng hợp toàn phần hiệu suất cực cao, dành cho động cơ xăng và diesel tiên tiến bao gồm động cơ đa van, turbo và siêu nạp. FE 0W-30 được pha chế với công nghệ phụ gia mới nhất để cung cấp khoảng thời gian sử dụng rất dài, theo yêu cầu của các động cơ hiện đại ngày nay. Đảm bảo hiệu suất vượt trội .

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
 • API SN/CF
 • SAE 0W-30
 • ILSAC GF-5
X-OIL ENERGY SN 5W-30

Dung tích: 4L 20L 200L

X-OIL ENERGY FE 5W-30 Là dầu động cơ cao cấp được chế tạo từ dầu gốc Công nghệ tổng hợp, hệ thống phụ gia hiệu suất cao và chất điều chỉ số độ nhớt hàng đầu, đáp ứng yêu cầu của loại dầu động cơ tiên tiến hiện tại của API SN PLUS và ILSAC GF-5, nó được tối ưu hóa để cung cấp khả năng bảo vệ động cơ vượt trội .

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
 • API SN/CF
 • SAE 5W-30
 • ILSAC GF-5
X-OIL ENERGY SN 0W-20

Dung tích: 4L 20L 200L

X-OIL ENERGY FE 0W-20 là dầu động cơ tổng hợp toàn phần hiệu suất cực cao, dành cho động cơ xăng và diesel tiên tiến bao gồm động cơ đa van, turbo và siêu nạp. Sản phẩm này có độ nhớt rất thấp SAE 0W-20. Lưu ý: Sử dụng dầu này trong các động cơ được thiết kế cho dầu động cơ có độ nhớt cao có thể dẫn đến lưu thông dầu không đủ, rò rỉ và các vấn đề khác.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
 • API SN/CF
 • SAE 0W-20
 • ILSAC GF-5
TOP TOP