Xoil

전체메뉴열기

Sản phẩm

Dầu Động Cơ Xăng

X-OIL ENERGY FE SN+

X-OIL ENERGY FE SN+ 5W-30

Dung tích: 4L 20L 200L

Được pha chế từ dầu gốc Công nghệ tổng hợp, hệ thống phụ gia hiệu suất cao và chất cải thiện chỉ số độ nhớt cạnh hàng đầu, đáp ứng yêu cầu của cấp dầu động cơ tiên tiến hiện tại là API SN và ILSAC GF-5, được tối ưu hóa để cung cấp hiệu suất dầu động cơ hoàn chỉnh, đặc biệt là tiết kiệm nhiên liệu, giảm tổn thất ma sát và tăng độ bền.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
  • API SN PLUS
  • SAE 5W-30
  • ILSAC GF-5
X-OIL ENERGY FE SN+ 5W-20

Dung tích: 4L 20L 200L

Được pha chế từ dầu gốc Công nghệ tổng hợp, hệ thống phụ gia hiệu suất cao và chất cải thiện chỉ số độ nhớt cạnh hàng đầu, đáp ứng yêu cầu của cấp dầu động cơ tiên tiến hiện tại là API SN và ILSAC GF-5, được tối ưu hóa để cung cấp hiệu suất dầu động cơ hoàn chỉnh, đặc biệt là tiết kiệm nhiên liệu, giảm tổn thất ma sát và tăng độ bền.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
  • API SN PLUS
  • SAE 5W-20
  • ILSAC GF-5
TOP TOP