Xoil

전체메뉴열기

Sản phẩm

Dầu Nhớt Công Nghiệp

X-OIL TURBINE

X-OIL TURBINE

Dung tích: 20L 200L

X-OIL TRUBINE được khuyến nghị cho tua bin hơi nước, thủy lực , tua bin thủy điện hoạt động trong mọi điều kiện khắt khe nhất. Nó cũng thích hợp cho các ứng dụng khác, nơi yêu cầu cao về chống oxy hóa, khử bọt và chống rỉ sét. Khả năng khử nhũ tương mạnh và loại bỏ nước sẽ giảm thiểu ăn mòn và mài mòn sớm. Ổn định nhiệt độ và giảm oxy hóa tiên tiến sẽ đảm bảo kéo dài tuổi thọ và hiệu suất tuyệt vời trong quá trình vận hành thiết bị.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
  • Siemens TLV 9013 04/05
  • British Standard BS489
  • DIN 51515, PARTⅠ,Ⅱ
  • Alstom HTGD 90117
  • U.S.Steel 120
  • CEGB Standard 207001
  • Westinghouse Electric Corp
  • Brown Boveri HTGD 90117
TOP TOP