Xoil

전체메뉴열기

Sản phẩm

Dầu Nhớt Công Nghiệp

X-OIL GEAR

X-OIL GEAR

Dung tích: 20L 200L

X-OIL GEAR được khuyến nghị cho tất cả các loại thiết bị công nghiệp yêu cầu EP. X-OIL GEAR giúp bảo vệ chống lại tải trọng cao, khử nhũ tương tốt, đặc tính chống mài mòn và chống ăn mòn tuyệt vời, và ngăn ngừa thiệt hại trên bề mặt răng và ma sát. Công thức bôi trơn tiên tiến đảm bảo hiệu suất tuyệt vời và tăng độ bền cho thiết bị hoạt động trong thời gian dài.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
  • U.S. Steel 224
  • DIN 51517 PART 3
  • AGMA 251.02-EP
  • AGMA 9005-E02
  • Cincinnati Machine P-74
  • Flender Industrial Gear Revision 9 2005
  • David Brown S1.53.101
  • AGMA 250.04-EP
TOP TOP