Xoil

전체메뉴열기

X-OIL TRUCK D2 CG-4

Ngày 11/08/2020

  • API CG-4
  • SAE 10W30. 10W40, 15W40, 20W50
  • Đáp ứng yêu cầu: Allison – C-4; Caterpillar – TO-4

Lượt Xem: 932

TOP TOP