Xoil

전체메뉴열기

X-OIL TRUCK D1 CF-4

Ngày 11/08/2020

  • API CF-4
  • SAE 5W30, 10W30, 10W40, 15W40, 20W50
  • Đáp ứng yêu cầu: Allison C-4; CAT TO-2

Tải File Thông Số Kỹ Thuật

Lượt Xem: 890

TOP TOP