Xoil

전체메뉴열기

X-OIL TRUCK D1 CF-4 20W-50

Ngày 01/08/2020

  • API CF-4
  • SAE 20W-50
  • Meets the requirements: Allison C-4; CAT TO-2

Tải File Thông Số Kỹ Thuật

Lượt Xem: 165

TOP TOP