Xoil

전체메뉴열기

Sản phẩm

Dầu Động Cơ Diesel

X-OIL TRUCK D5 CJ

X-OIL TRUCK D5 15W-40

Dung tích: 4L 6L 20L 25L 200L

TRUCK D5 là dầu tổng hợp toàn phần động cơ Diesel được làm từ dầu gốc chất lượng cao cùng với gói phụ gia đặc biệt để đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải Euro V, EURO VI và EPA 07 của Hoa Kỳ. So với các loại dầu động cơ khác, nó cung cấp chống mài mòn và đảm bảo giảm lượng khí thải. Thích hợp cho tất cả các động cơ diesel Euro V và Euro VI diesel bốn thì của xe tải, có hoặc không có chất xúc tác (ví dụ: SCR) hoặc bộ lọc hạt.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
 • ACEA E9; E7
 • API CJ-4
 • SAE 15W-40
 • Meets the requirements: Caterpillar® – ECF-3, ECF-2; Cummins® – CES 20081, 20078, 20077; Daimler – MB 228.31, 228.3; Detroit Diesel® – Power Guard 93K218; Deutz – DQC 111-05; Global – DHD-1; JASO – DH-2; Mack® – EO-O Premium Plus; MAN – M 3275, 3575; MTU – Type 2.1; Renault® – VI RLD-3; Volvo® – VDS-4, VDS-3; Allison® – C-4
X-OIL TRUCK D5 10W-40

Dung tích: 4L 6L 20L 25L 200L

TRUCK D5 10W40 là dầu tổng hợp toàn phần động cơ Diesel được làm từ dầu gốc chất lượng cao cùng với gói phụ gia đặc biệt để đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải Euro V, EURO VI và EPA 07 của Hoa Kỳ. So với các loại dầu động cơ khác, nó cung cấp chống mài mòn và đảm bảo giảm lượng khí thải. Thích hợp cho tất cả các động cơ diesel Euro V và Euro VI diesel bốn thì của xe tải, có hoặc không có chất xúc tác (ví dụ: SCR) hoặc bộ lọc hạt.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
 • ACEA E9; E7
 • API CJ-4
 • SAE 10W-40
 • Meets the requirements: Caterpillar® – ECF-3, ECF-2; Cummins® – CES 20081, 20078, 20077; Daimler – MB 228.31, 228.3; Detroit Diesel® – Power Guard 93K218; Deutz – DQC 111-05; Global – DHD-1; JASO – DH-2; Mack® – EO-O Premium Plus; MAN – M 3275, 3575; MTU – Type 2.1; Renault® – VI RLD-3; Volvo® – VDS-4, VDS-3; Allison® – C-4
X-OIL TRUCK D5 10W-30

Dung tích: 4L 6L 20L 25L 200L

TRUCK D5 10W30 là dầu tổng hợp toàn phần động cơ Diesel được làm từ dầu gốc chất lượng cao cùng với gói phụ gia đặc biệt để đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải Euro V, EURO VI và EPA 07 của Hoa Kỳ. So với các loại dầu động cơ khác, nó cung cấp chống mài mòn và đảm bảo giảm lượng khí thải. Thích hợp cho tất cả các động cơ diesel Euro V và Euro VI diesel bốn thì của xe tải, có hoặc không có chất xúc tác (ví dụ: SCR) hoặc bộ lọc hạt.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
 • ACEA E9; E7
 • API CJ-4
 • SAE 10W-30
 • Meets the requirements: Caterpillar® – ECF-3, ECF-2; Cummins® – CES 20081, 20078, 20077; Daimler – MB 228.31, 228.3; Detroit Diesel® – Power Guard 93K218; Deutz – DQC 111-05; Global – DHD-1; JASO – DH-2; Mack® – EO-O Premium Plus; MAN – M 3275, 3575; MTU – Type 2.1; Renault® – VI RLD-3; Volvo® – VDS-4, VDS-3; Allison® – C-4
TOP TOP