Xoil

전체메뉴열기

Đã có giấy đăng ký xe thông minh, lưu thông tin bằng QR Code

Ngày 05/01/2021

Đã có giấy đăng ký xe thông minh, lưu thông tin bằng QR Code
Đây là mẫu giấy đăng ký xe được sử dụng từ ngày 1/1/2021 áp dụng đối với những xe đăng ký mới. Các thay đổi của loại mới bao gồm vật liệu, màu vàng thay vì xanh như cũ. Đặc biệt ở góc phải bên trên có mã QR Code để mã hoá và lưu giữ các thông tin về số khung, số máy, thông số kỹ thuật khác của xe.

Đối với những mẫu xe cũ hiện hành không bắt buộc phải đổi sang loại mới này, chỉ những xe hay trường hợp cấp đổi mới giấy đăng ký xe thì sẽ được cấp loại này. Nhưng với trường hợp muốn đổi sang loại mới thì chỉ cần mang giấy đăng ký xe lên cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục đổi mới giấy đăng ký xe, phí đổi giấy đăng ký xe là từ 30.000-50.000đ.

Nguồn: xe.tinhte.vn

Lượt Xem: 156

TOP TOP