Xoil

전체메뉴열기

Sản phẩm

Dầu Động Cơ Diesel

X-OIL TRUCK D3 CH

X-OIL TRUCK D3 20W-50

Dung tích: 4L, 6L, 18L, 20L, 200L

X-OIL TRUCK D3 20W-50 là dầu tổng hợp cho động cơ diesel hiệu suất cao được thiết kế đáp ứng yêu cầu cao nhất của các nhà sản xuất hàng đầu Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Đặc biệt thích hợp để sử dụng vận tải trong nhiều điều kiện vận hành.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
 • ACEA E7
 • API CH-4
 • SAE 20W-50
 • Meets the requirements: MB 228.1, MB 228.3, MAN 3275, MAN 3275, MAN 271/270, MTU 2.0, MACK EO-M PLUS,CES 277, CAT ECF1-A
X-OIL TRUCK D3 15W-40

Dung tích: 4L, 6L, 18L, 20L, 200L

X-OIL TRUCK D3 15W-40 là dầu nhớt tổng hợp cho động cơ diesel (và động cơ xăng), cung cấp khả năng bảo vệ và tăng hiệu suất động cơ, giúp giảm sự hình thành bồ hóng, ăn mòn, hao mòn pít-tông và buồng đốt, ma sát, bùn và vecni. Đề xuất cho xe tải hạng nặng, xe hạng nhẹ, xe bán tải, xe thể thao đa dụng và xe khách động cơ diesel. Nó cũng được sử dụng cho các thiết bị hạng nặng phải vận hành trên địa hình hiểm trở trong xây dựng, khai thác mỏ và nông nghiệp.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
 • ACEA E7
 • API CH-4
 • SAE 15W-40
 • Meets the requirements: MB 228.1, MB 228.3, MAN 3275, MAN 3275, MAN 271/270, MTU 2.0, MACK EO-M PLUS, CES 277, CAT ECF1-A
X-OIL TRUCK D3 10W-40

Dung tích: 4L, 6L, 18L, 20L, 200L

X-OIL TRUCK D3 10W-40 là dầu động cơ diesel tổng hợp hiệu suất cao được thiết kế cho các yêu cầu hiệu suất cao nhất của các nhà sản xuất hàng đầu Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Đặc biệt thích hợp để sử dụng trong các loại hình vận tải hỗn hợp.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
 • ACEA E7
 • API CH-4
 • SAE 10W-40
 • Meets the requirements: Volvo VDS 2, MB 228.1, MB 228.3, MACK EO-M PLUS, RLD-2, CAT ECF1-A, ALLISON C4, MAN 3275, MAN 271/270
X-OIL TRUCK D3 10W-30

Dung tích: 4L, 6L, 18L, 20L, 200L

X-OIL TRUCK D3 10W-30 là dầu động cơ diesel tổng hợp hiệu suất cao được thiết kế cho các yêu cầu hiệu suất cao nhất của các nhà sản xuất hàng đầu Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Đặc biệt thích hợp để sử dụng trong các loại hình vận tải hỗn hợp.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
 • ACEA E7
 • API CH-4
 • SAE 10W-30
 • Meets the requirements: Volvo VDS 2, MB 28.1, MB 228.3, MACK EO-M PLUS, RLD-2, CAT ECF1-A, ALLISON C4, MAN 3275, MAN 271/270
TOP TOP