Xoil

전체메뉴열기

Sản phẩm

Dầu Động Cơ Diesel

X-OIL TRUCK D1 CF

X-OIL TRUCK D1 CF-4 10W-40

Dung tích: 4L 6L 18L 20L 200L

X-OIL TRUCK D1 10W-40 là loại dầu động cơ diesel hạng nặng được khuyến nghị cho nhiều động cơ hạng nặng. Dòng sản phẩm được nghiên cứu và phát triển để tối ưu cho điều kiện vận hành tương tự Việt Nam . Đề xuất cho xe tải và xe buýt với hiệu quả chi phí cao. Được sử dụng trong động cơ tubo tăng áp cũng như thông thường, hoạt động ổn định trong mọi điều kiện vận hành

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
  • API CF-4
  • SAE 10W-40
  • Meets the requirements: Allison C-4; CAT TO-2
X-OIL TRUCK D1 CF-4 5W-30

Dung tích: 4L 6L 18L 20L 200L

TRUCK D1 5W-30 là dầu động cơ diesel bán tổng hợp Tiêu chuẩn kỹ thuật cao được thiết kế đặc biệt để cung cấp khả năng bôi trơn tuyệt vời cho các động cơ diesel hoạt động trong các ứng dụng khắc nghiệt. Dầu động cơ diesel đa cấp này được thiết kế bằng cách sử dụng dầu gốc cung cấp độ lưu động tuyệt vời ở nhiệt độ thấp, duy trì độ nhớt ở nhiệt độ cao hơn và kiểm soát độ bay hơi. Các loại dầu gốc này được tăng cường với hệ phụ gia tiên tiến, giúp bảo vệ nâng cao cho tất cả các bộ phận của động cơ. Các chỉ số đo độ nhớt được tối ưu hóa cũng mang lại cơ hội cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu. D1 5W-30 được khuyến nghị sử dụng trong hầu hết các ứng dụng động cơ diesel bao gồm cả đội xe hỗn hợp

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
  • API CF-4
  • SAE 5W-30
  • Meets the requirements: Allison C-4; CAT TO-2
X-OIL TRUCK D1 CF-4 15W-40

Dung tích: 4L 6L 18L 20L 200L

TRUCK D1 10W-30 là dầu động cơ diesel CỔ PHẦN CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG CAO TIÊU CHUẨN CAO CẤP được thiết kế đặc biệt để cung cấp khả năng bôi trơn tuyệt vời cho các động cơ diesel hoạt động trong các ứng dụng khắc nghiệt. Dầu động cơ diesel đa cấp này được thiết kế bằng cách sử dụng dầu gốc cung cấp độ lưu động tuyệt vời ở nhiệt độ thấp, duy trì độ nhớt ở nhiệt độ cao hơn và kiểm soát độ bay hơi. Các loại dầu gốc này được tăng cường với hệ phụ gia tiên tiến, giúp bảo vệ nâng cao cho tất cả các bộ phận của động cơ. Các chỉ số đo độ nhớt được tối ưu hóa cũng mang lại cơ hội cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu. D1 10W-30 được khuyến nghị sử dụng trong hầu hết các ứng dụng diesel bao gồm cả đội xe hỗn hợp

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT Tải File Thông Số Kỹ Thuật
  • API CF-4
  • SAE 10W-30
  • Meets the requirements: Allison C-4; CAT TO-2
TOP TOP